تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Deepcool MAELSTORM 120K
Deepcool MAELSTORM 120K
Deepcool MAELSTORM 120K
Deepcool MAELSTORM 120K

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Deepcool MAELSTORM 120K

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل

کد فنی : 15150060292 3151

مشخصات عمومی

برند: Deepcool
مدل: MAELSTORM 120K
Deepcool MAELSTORM 120K

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل

Deepcool MAELSTORM 120K

خنک کننده پردازنده Deepcool مدل