تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Corsair LIQUID
Corsair LIQUID
Corsair LIQUID
Corsair LIQUID

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair LIQUID

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

کد فنی : 15150060284 3041

مشخصات عمومی

برند: Corsair
مدل: LIQUID
Corsair LIQUID

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده پردازنده Corsair مدل

Corsair LIQUID

خنک کننده پردازنده Corsair مدل