Green SILVER ARROW IBE THERMALRIGHT

خنک کننده پردازنده Green مدل SILVER ARROW IBE THERMALRIGHT

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Green SILVER ARROW IBE THERMALRIGHT

خنک کننده پردازنده Green مدل SILVER ARROW IBE THERMALRIGHT

کد فنی : 15150060275 2663

مشخصات عمومی

برند: Green
مدل: SILVER ARROW IBE THERMALRIGHT
Green SILVER ARROW IBE THERMALRIGHT

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

خنک کننده پردازنده Green مدل SILVER ARROW IBE THERMALRIGHT

Green SILVER ARROW IBE THERMALRIGHT

خنک کننده پردازنده Green مدل SILVER ARROW IBE THERMALRIGHT