Axtrom

شارژر فندکی 1ایکس یو اس بی آکستروم

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Axtrom

شارژر فندکی 1ایکس یو اس بی آکستروم

کد فنی : 15150220065 1835

مشخصات عمومی

برند: Axtrom
Axtrom

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

شارژر فندکی 1ایکس یو اس بی آکستروم

Axtrom

سوالتان را در مورد این محصول بپرسید.

شارژر فندکی 1ایکس یو اس بی آکستروم

Share Share