تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

D-Link DNR-326
D-Link DNR-326
D-Link DNR-326
D-Link DNR-326

ذخیره ساز ویدیو دوربین مداربسته شبکه دی ان آر 326 دی لینک

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
D-Link DNR-326

ذخیره ساز ویدیو دوربین مداربسته شبکه دی ان آر 326 دی لینک

کد فنی : 15161111136 2854

مشخصات عمومی

برند: D-Link
مدل: DNR-326
D-Link DNR-326

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

ذخیره ساز ویدیو دوربین مداربسته شبکه دی ان آر 326 دی لینک

D-Link DNR-326

ذخیره ساز ویدیو دوربین مداربسته شبکه دی ان آر 326 دی لینک