جشنواره 100دانه یاقوت

D-Link DNR-329
D-Link DNR-3290

ذخیره ساز ویدیو دوربین مداربسته شبکه دی ان آر 329 دی لینک

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
D-Link DNR-329

ذخیره ساز ویدیو دوربین مداربسته شبکه دی ان آر 329 دی لینک

کد فنی : 15161111135 2853

مشخصات عمومی

برند:

D-Link

مدل:

DNR-329

D-Link DNR-329

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

ذخیره ساز ویدیو دوربین مداربسته شبکه دی ان آر 329 دی لینک

D-Link DNR-329

ذخیره ساز ویدیو دوربین مداربسته شبکه دی ان آر 329 دی لینک