کمپین سیب شانس

Palm Z848
Palm Z8480

کیس Palm مدل Z848

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Palm Z848

کیس Palm مدل Z848

کد فنی : 15150020437 1875

مشخصات عمومی

برند:

Palm

مدل:

Z848

Palm Z848

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیس Palm مدل Z848

Palm Z848

کیس Palm مدل Z848