Palm Z845
Palm Z845

کیس Palm مدل Z845

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Palm Z845

کیس Palm مدل Z845

سوالاتی که اخیرا پرسیده شده‌اند
سوالات عمومی