Palm S561
Palm S5610

کیس Palm مدل S561

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Palm S561

کیس Palm مدل S561

کد فنی : 15150020245 2399

مشخصات عمومی

برند:

Palm

مدل:

S561

Palm S561

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیس Palm مدل S561

Palm S561

کیس Palm مدل S561