تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Palm E344

کیس Palm مدل E344

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Palm E344

کیس Palm مدل E344

کد فنی : 15150020421 2463

مشخصات عمومی

برند: Palm
مدل: E344
Palm E344

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیس Palm مدل E344

Palm E344

کیس Palm مدل E344