فروش ویژه تبلت

Palm A609
Palm A6090

کیس Palm مدل A609

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Palm A609

کیس Palm مدل A609

کد فنی : 15150020364 1990

مشخصات عمومی

برند:

Palm

مدل:

A609

Palm A609

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیس Palm مدل A609

Palm A609

کیس Palm مدل A609