Palm A605
Palm A6050

کیس Palm مدل A605

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Palm A605

کیس Palm مدل A605

کد فنی : 15150020360 2470

مشخصات عمومی

برند:

Palm

مدل:

A605

Palm A605

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیس Palm مدل A605

Palm A605

کیس Palm مدل A605