Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW0
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW1
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW2
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW3
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW4

كيس Corsair مدل Carbide 330R CC-9011024-WW

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW

كيس Corsair مدل Carbide 330R CC-9011024-WW

کد فنی : 15150020462 3012

مشخصات عمومی

برند:

Corsair

سری:

Carbide 330R

مدل:

CC-9011024-WW

Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

كيس Corsair مدل Carbide 330R CC-9011024-WW

Corsair Carbide 330R CC-9011024-WW

كيس Corsair مدل Carbide 330R CC-9011024-WW