Coolermaster COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN1
Coolermaster COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN10

کیس Coolermaster مدل COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN1

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Coolermaster COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN1

کیس Coolermaster مدل COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN1

کد فنی : 15150020461 2685

مشخصات عمومی

برند:

Coolermaster

مدل:

COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN1

Coolermaster COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN1

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیس Coolermaster مدل COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN1

Coolermaster COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN1

کیس Coolermaster مدل COSMOS WINDOW VER SGS-5000W-KWN1