تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Targus
Targus
Targus

کیف لپ تاپ سی ان31 تارگوس

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Targus

کیف لپ تاپ سی ان31 تارگوس

کد فنی : 15150300157 3063

مشخصات عمومی

برند: Targus
Targus

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیف لپ تاپ سی ان31 تارگوس

Targus

کیف لپ تاپ سی ان31 تارگوس