آخر هفته طلایی

Targus
Targus

کیف لپ تاپ تی اس بی 78304 تارگوس

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Targus

کیف لپ تاپ تی اس بی 78304 تارگوس

کد فنی : 15150300342 3048

مشخصات عمومی

برند: Targus
Targus

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیف لپ تاپ تی اس بی 78304 تارگوس

Targus

کیف لپ تاپ تی اس بی 78304 تارگوس