جشنواره 100دانه یاقوت

Targus
Targus0

کیف لپ تاپ تی اس اس 124ای یو-50 تارگوس

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Targus

کیف لپ تاپ تی اس اس 124ای یو-50 تارگوس

کد فنی : 15150300369 3038

مشخصات عمومی

برند:

Targus

Targus

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیف لپ تاپ تی اس اس 124ای یو-50 تارگوس

Targus

کیف لپ تاپ تی اس اس 124ای یو-50 تارگوس