لپ تاپ مهندسی

Targus
Targus
Targus
Targus
Targus
Targus

کیف لپ تاپ تی بی تی 259 ای یو تارگوس

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Targus

کیف لپ تاپ تی بی تی 259 ای یو تارگوس

کد فنی : 15150300356 3023

مشخصات عمومی

برند: Targus
Targus

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیف لپ تاپ تی بی تی 259 ای یو تارگوس

Targus

کیف لپ تاپ تی بی تی 259 ای یو تارگوس