Targus ALEXA ALX020 B
Targus ALEXA ALX020 B
Targus ALEXA ALX020 B
Targus ALEXA ALX020 B

کیف لپ تاپ تی بی سی 057 ای یو تارگوس

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Targus ALEXA ALX020 B

کیف لپ تاپ تی بی سی 057 ای یو تارگوس

کد فنی : 15150300371 2977

مشخصات عمومی

برند: Targus
مدل: ALEXA ALX020 B
Targus ALEXA ALX020 B

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیف لپ تاپ تی بی سی 057 ای یو تارگوس

Targus ALEXA ALX020 B

کیف لپ تاپ تی بی سی 057 ای یو تارگوس