جشنواره 100دانه یاقوت

MSI
MSI0

کیف لپ تاپ ال ال بی - 9039آ بک پک ام اس آی

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
MSI

کیف لپ تاپ ال ال بی - 9039آ بک پک ام اس آی

کد فنی : 15150300198 2537

مشخصات عمومی

برند:

MSI

کیف

ابعاد: 15.6اینچ
نوع: لپ تاپ) کیف کوله)
MSI

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیف لپ تاپ ال ال بی - 9039آ بک پک ام اس آی

MSI

کیف لپ تاپ ال ال بی - 9039آ بک پک ام اس آی