کمپین سیب شانس

Lexin LX116CBK
Lexin LX116CBK
Lexin LX116CBK0
Lexin LX116CBK1

کیف لپ تاپ لکسین مدل ال ایکس 116 سی بی کی

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lexin LX116CBK

کیف لپ تاپ لکسین مدل ال ایکس 116 سی بی کی

کد فنی : 15150300210 610

مشخصات عمومی

برند:

Lexin

مدل:

LX116CBK

Lexin LX116CBK

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیف لپ تاپ لکسین مدل ال ایکس 116 سی بی کی

Lexin LX116CBK

کیف لپ تاپ لکسین مدل ال ایکس 116 سی بی کی