تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Lexin ALX603BRB
Lexin ALX603BRB

کیف لپ تاپ آ ال ایکس 603 بی آر بی لکسین

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Lexin ALX603BRB

کیف لپ تاپ آ ال ایکس 603 بی آر بی لکسین

کد فنی : 15150300105 1421

مشخصات عمومی

برند: Lexin
مدل: ALX603BRB
Lexin ALX603BRB

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کیف لپ تاپ آ ال ایکس 603 بی آر بی لکسین

Lexin ALX603BRB

کیف لپ تاپ آ ال ایکس 603 بی آر بی لکسین