لپ تاپ مهندسی

D-Link DCS-800L
D-Link DCS-800L
D-Link DCS-800L
D-Link DCS-800L

دوربین دی سی اس 800 ال وایفای مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
D-Link DCS-800L

دوربین دی سی اس 800 ال وایفای مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک

کد فنی : 15161111127 2822

مشخصات عمومی

برند: D-Link
مدل: DCS-800L
D-Link DCS-800L

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

دوربین دی سی اس 800 ال وایفای مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک

D-Link DCS-800L

دوربین دی سی اس 800 ال وایفای مخصوص مراقبت از کودکان دی لینک