در حال بارگذاري
تصوير اصلي محصول

پایه ویدئو پرژکتور سقفی

Based video projectors
([[$parent.RateCount]]) دیدگاه تان را بنویسید
برای رای دادن باید به سایت وارد شوید. ورود
[[name]]
۴۰ هزار تومان
کد فنی: 15150010476 کد محصول: 1847

مشخصات برجسته

  • [[qi.name]]
    [[qi.value]]

مشخصات فنی بیشتر از

پایه ویدئو پرژکتور سقفی

[[item.idProduct>0?item.productName:item.Form.name]]

[[subitem.name]] [[subitem.unitValue]] [[subitem.postFixValue]]

[[item.name]] [[item.created_at|pDate]]

[[answer.name]] [[answer.created_at|pDate]]

[[item.name]] [[item.created_at|pDate]]

[[answer.name]] [[answer.created_at|pDate]]