در حال بارگذاری
در حال بارگذاری

1- در حفظ كارت ضمانت نامه دقت فرماييد زيرا المثني صادر نمي گردد.
2- ارائه اين كارت جهت استفاده از مزاياي گارانتي الزامي است.
3- عدم سازگاري قطعات با يكديگر شامل اين ضمانت نامه نمي باشد.
4- حمل دستگاه جهت ارائه خدمات اين مركز به عهده خريدار است.
5- ضمانت نامه اي كه شماره سريال آن مخدوش شده و يا با شماره سريال دستگاه مطابقت ننمايد؛ از درجه اعتبار ساقط است.
6- هرگونه جابجايي برچسب هاي دستگاه باعث لغو اين ضمانت نامه ميگردد.
7- عيوب فني كه در اثر ضربه، آب، آتش ، نوسانات برق، استفاده ناصحيح، ويروس هاي كامپيوتري و يا تعمير توسط افراد غير مجاز بوجود آمده باشد شامل اين ضمانت نامه نمي باشد.
8- كليه كالاهاي مصرفي مانند شارژر، باتري، تونر و كارتريج و ... شامل اين ضمانت نامه نمي باشد.
9- اين كالا در شرايط سالم فيزيكي بوده و هرگونه صدمات فيزيكي باعث لغو اين ضمانت نامه مي گردد.

 

سخت افزار

کالاها را مقایسه کنید کالاها را مقایسه کنید حداکثر[[maxCompareItem]] محصول [[messageCompare]]
Share
Share
Tweet
Share
Share