در حال بارگذاري
در حال بارگذاري

فروش اقساط در شهر فافا به افرد زیر تعلق می گیرد:

  • کارمندان دولتی شیراز
  • کسبه معتبر
  • افراد با مشاغل آزاد
  • دانشجویان و دانش آموزان

جهت کسب اطلاعات بیش تر به فروشگاه مراجعه کنید.