در حال بارگذاري
در حال بارگذاري

همكار گرامي،

با تكميل فرم نظرسنجي كنفرانس، ما را در ارتقاء سطح كيفي برگزاري رويدادهاي آينده ياري نماييد.

با تشكر

شهر فافا

  خطا در ثبت فرم
 • فرم با موفقیت ثبت شد
 • محتوای آموزشی
  تیم اجرایی
  زمانبندی و اجرای مراسم
  مجری
  تیم اجرایی
  کیفیت سالن و پذیرایی