در حال بارگذاري

چگونه قسمتی از صفحه را پرینت بگیریم؟

یکشنبه 22 فروردین 95 05:01 |   |  تعداد مشاهده: 233 |

دسته بندی:فلفلی

|

[[rateUserCount]]چگونه قسمتی از صفحه را پرینت بگیریم؟

برخی از مواقع نیاز است که قسمتی از متن یا صفحه پرینت گرفته شود. این کار را به راحتی می توان انجام داد که به صورت زیر می باشند.

Microsoft Word:

 

 

Adobe Reader:

 

 

 

 


نظرات کاربران

[[item.name]] [[item.created_at|pDate]]

[[answer.name]] [[answer.created_at|pDate]]