در حال بارگذاري

چگونه کاربر دیگر با محدودیت دسترسی در اندروید بسازیم؟

دوشنبه 16 فروردین 95 11:01 |   |  تعداد مشاهده: 257 |

دسته بندی:فلفلی

|

[[rateUserCount]]چگونه کاربر دیگر با محدودیت دسترسی در اندروید بسازیم؟

اگر در اندروید نیاز باشد کاربر دیگری اضافه نمود و دسترسی آنها را به برنامه های مختلف محدود کرد، می توان از روش زیر استفاده نمود.

 


نظرات کاربران

[[item.name]] [[item.created_at|pDate]]

[[answer.name]] [[answer.created_at|pDate]]