اطلاعیه شهر فافا در شرایط کرونا

مودم اکسترنال USB