پردازنده

cpu (پردازنده)

Central Processing Unit یا به اختصار CPU، به معنای واحد پردازنده مرکزی است که وظـیفه پـردازش اطـلاعات را بـر عـهـده دارد و امـروزه در اکـثـر دستگاه‌ ها وجــود دارد. این تراشه کوچک و معمولاً مربع شکل، بـه طـور مـداوم بـا سـایــر ســخــت ‌افــزار ها بــرای عملکرد صحیح سیستم در تعامل است.

معیار های اصلی خرید CPU:

  • شرکت سازنده
  • تعداد هسته
  • تعداد ترد
  • سرعت کلاک
  • قابلیت اورکلاک

Intel یا AMD ؟

مهم ترین شرکت هایی کـه بـازار انواع لپ تاپ با قیمت و PC هـا را در دسـت دارنـد ، شرکت های Intel و AMD هستند. هر دو برند عالی هستند و نمی ‌توان یکی را بهتر از دیگری دانست ولی موضوع مهم این است کـه حـتـمـاً پـیـش از خـریـد پـردازنـده بـایـد تـحـقـیـق کـرد کـه در یـک رنـج قـیـمـتـی، کدام برند محصول بهتری دارد.

آیا تعداد هسته های CPU(سی پی یو) مهم است؟

هــر پــردازنــده شامل تعدادی واحد مجزای ریز پردازنده است که هر کدام از آنها اصـطـلاحـاً یـک هـسـتـه نــام دارنــد . تــعــداد هــســتــه‌ ها یکی از مهم ترین معیار‌ های انتخاب CPU است کــه هــر چــه تــعــداد هــســتــه ‌هــای آن بــیــشــتــر بــــاشـــد بــرای کــار‌ هــای ســنـگــیــن ‌تـــر و مـــولـــتـــی تسکینگ مناسب تر است.

ترد چیست؟

ترد یا رشته در CPU به دستورات یا تسک‌ هایی گفته می‌ شود که یک هسته می ‌تواند در یــک زمــان انــجــام دهــد. چــند تردی بــودن، کمک بزرگــی به CPU است تا بتواند روان‌ تر و بــا ســرعــت بــیــشــتــری کــار کــنــد کــه ایـن مـوضـوع بـه خـصــوص بــرای اجــرای بــرنامه ‌هــای ادیت فیلم مناسب است .

سرعت کلاک چه اهمیتی دارد؟

هــر چــقــدر ســرعــت کــلاک بــالا تر باشد، آن پردازنده می‌ تواند با سرعت بیشتری کار کند . این معیار بسیار مهم بوده و حتی در برخی مواقع شاید از تعداد هسته‌ ها نیز مهم تر باشد. فرکانس پردازنده ها معمولاً به دو صورت اعلام می‌ شوند، یکی سرعت پایه و دیگری سرعت حــداکثر که معمولاً پردازنده ‌ها با توجه به شرایط کاری مختلف، فرکانس را تنظیم می‌ کنند.

اورکلاک چیست و چه کاربردی دارد؟

اورکــلاک CPU(پردازنده) بــه مــعــنــای افــزایــش سرعت کلاک استاندارد آن است که باعث می شود عــمــلکرد آن بــیــشــتــر از چیزی شــود کــه شـــرکت ســازنــده بــرای آن در نظر گــرفــتـــه اســت . با اورکلاک کردن، CPU گرمای بیشتری تولید می کند و دمــای آن بــیــشــتــر مــی شــود؛ بــنــابـرایـن بـایـد به دقــت دمــای CPU(سی پی یو) را تحت نـظـر داشــت و در صورت نیاز، از تجهیزات خنک کننده مناسب استفاده نمود. پــردازنــده ‌هــای ایــنــتــل کــه پــســونــد K و X داشــتــه بــاشــنــد، قابل اورکلاک کردن هستند. پردازنده ‌های AMD اغلب این قابلیت را دارند.

جمع بندی

خرید پردازنده از مهم ‌ترین بخش ‌های خرید یک سیستم است. با توجه به اطلاعاتی که در اختیار شما قرار گرفت، با یک جستجوی ساده می‌ توانید پردازنده مورد نظر خود را انتخاب کنید و از ویــژگــی‌ هــای آن مــطــلــع شــوید. ســعــی کــنید پــیــش از خــریــد پــردازنــده، نــه تنها به نیاز‎‌ های حال حاضر خود دقت کنید ، بلکه به آینده نیز توجه کنید.

اگر نیاز به اطلاعات بیشتر دارید، راهنمای خرید سی پی یو را بخوانید.